JEŚLI JESTEŚ FANEM PSÓW MAŁYCH I DUŻYCH , TO ODPOWIEDNIE MIEJSCE DLA CIEBIE.

Wystawy psów – tytuły i oceny wystawowe

Jeśli stałeś się już szczęśliwym posiadaczem psa rasowego musisz zastanowić się i rozważyć, czy warto wziąć udział w jednej z wielu licznych wystaw psów organizowanych przez krajowy Związek Kynologiczny w Polsce lub też zagraniczny FCI. Wystawa psów i udział w niej to nie obowiązek właściciela ale bardziej przywilej. Jeśli znalazłeś się tutaj, zapewne myślisz o wzięciu udziału w wystawie psów rasowych. Postaramy się przybliżyć Ci wady i zalety wystaw, terminologii na nich stosowanej, a przede wszystkim pomóc odpowiedzieć Ci na pytanie: „czy warto wziąć udział w wystawie psów”.

Kiedy warto wziąć udział w wystawie psów?

Jeśli bierzesz pod uwagę to, że Twój pies lub Twoja suka mógłby / mogłaby zostać rodzicem, musisz przekonać się do wystaw psów. Oczywiście wiele osób kupując rasowego psa wcale nie myśli o jego dalszym rozmnażaniu. Jeśli jesteś jednym z nich, to wystawy nie będą dla Ciebie niezbędną rzeczą. Możesz funkcjonować bez nich. Jeśli jednak marzy Ci się kiedyś zobaczyć małe szczeniaczki Twojego pupila, warto dowiedzieć się o nich czegoś więcej, gdyż tylko za ich pośrednictwem dostanie on odpowiednie uprawnienia hodowlane, które pomoże Ci otrzymać wystawa psów. Psinosek.pl pomoże Ci przebrnąć przez zasady, sposoby oceniania i sposób przygotowania się do nich.

Reproduktor, suka hodowlana – kim są i jakie muszą spełniać wymagania.

W Związku Kynologicznym w Polce (ZKwP) tytuł Reproduktora lub Suki Hodowlanej uprawnia do dalszego rozmnażania naszego czworonoga w ramach swojej rasy. Jeśli więc chcemy zobaczyć kiedyś maleństwa naszego pupila, musimy podjąć działania do uzyskania przez niego tego tytułu. Jakie wymagania musi spełniać Reproduktor a jakie Suka Hodowlana? Psinosek.pl opisze to dla Was poniżej.

Reproduktor – wymagania

W Związku Kynologicznym w Polsce pies reproduktor musi spełnić trzy główne warunki:

Po pierwsze musi być zarejestrowany w ZKwP i wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub tzw. Księgi wstępnej (KW), do której wpisuje się psy ras, które nie zostały zatwierdzone przez FCI (Międzynarodową Federację Kynologiczną).

Po drugie pies musi ukończyć 15 miesięcy.

I po trzecie, po ukończeniu 15 miesięcy wziąć udział w wystawach psów, na których otrzyma on co najmniej trzy oceny doskonałe od co najmniej dwóch różnych sędziów. Jedna z tych wystaw musi mieć status wystawy międzynarodowej lub klubowej.

Suka hodowlana – wymagania

W ZKwP aby suka otrzymała uprawnienia suki hodowlanej musi spełnić następujące wymagania:

Po pierwsze musi być zarejestrowana w ZKWP, wpisana do PKR lub KW,

Po drugie powinna skończyć 18 miesięcy (w niektórych rasach 12 miesięcy),

Po trzecie, po ukończeniu 15 miesięcy musi wziąć udział w co najmniej trzech wystawach psów, na których musi otrzymać co najmniej trzy oceny doskonałe lub bardzo dobre od co najmniej dwóch różnych sędziów Jedna z tych wystaw musi mieć status wystawy międzynarodowej lub klubowej. Wyjątkiem są suki posiadające status użytkowości, dla których wystarczą trzy oceny dobre.

Jeśli chcemy, aby potomstwo naszej suki miało rodowód, musi być ona skojarzona z psem mającym status Reproduktora po wcześniejszym zgłoszeniu chęci krycia w swoim oddziale ZKWP i wykupieniu karty krycia.

Rodzaje wystaw psów

Podstawowym rodzajem wystawy w Polsce jest wystawa psów krajowa. W każdym roku jest ich w naszym kraju kilkadziesiąt. (Patrz: terminy wystaw)

Wystawy międzynarodowe to nieco wyższy rangą typ wystawy. W Polsce organizuje się ich co roku kilka – kilkanaście.

Wystawy klubowe – to typ wystawy organizowany dla danej rasy psów.

Wystawy championów – typ wystawy, w której biorą tytuł wyłącznie psy posiadające tytuł Championa krajowego, międzynarodowego lub młodzieżowego.

Wystawa psów światowa – jest organizowana raz w roku, w wybranym wcześniej kraju należącym do FCI.

Europejska wystawa psów – organizowana jest raz w doku w wybranym wcześniej kraju należącym do FCI lub do organizacji z nią współpracującej.

Klasy wystawowe

Psy i szczeniaki muszą zostać podzielone na kategorie wiekowe, w celu uzyskania sprawiedliwej oceny. Trudno byłoby porównać psa weterana z psem szczeniakiem. Dlatego ustalono 8 głównych kategorii, w których występować mogą nasi pupile. Są to:

Klasa młodszych szczeniąt – od 4 do 6 miesięcy

Klasa szczeniąt – od 6 do 9 miesięcy

Klasa młodzieży –  od 9 do 18 miesięcy

Klasa pośrednia – od 15 do 24 miesięcy

Klasa otwarta – powyżej 15 miesięcy wzwyż.

Klasa użytkowa – występują tu psy w wieku od 15 miesięcy do 8 lat, z certyfikatem użytkowości. Organizowana wyłącznie dla ras, które w nazewnictwie FCI są rasami pracującymi.

Klasa championów – jest to kategoria dla psów, które już posiadają tytuł chamiona międzynarodowego lub krajowego w organizacji należącej do FCI. Klasa nie obejmuje młodzieżowych championatów.

Klasa weteranów – organizowana dla psów powyżej 8 lat

Oceny wystawowe

Każdy pies biorący udział w wystawie oceniany jest pod względem wyglądu i zgodności ze wzorcem danej rasy. W zależności od tego jak oceniony jest przez sędziego nasz pupil, może on dostać następujące oceny:

Ocena doskonała (dosk) – jest przyznawana dla psa, który jest bardzo blisko idealnemu wzorcowi danej rasy.

Ocena bardzo dobra (bdb) – jest przyznawana dla psa, który posiada cechy wzorca rasy, ale jednocześnie ma on nieliczne drobne odstępstwa od niego.

Ocena dobra (db) – jest przyznawana dla psa, który ma główne cechy wzorca danej rasy, posiada jednak od niej odstępstwa. Odstępstwa te mogą być większe niż przy ocenie bardzo dobrej, ale jednocześnie nie mogą one być wadami dyskwalifikującymi.

Ocena dostateczna (dst) – jest przyznawana dla psa, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada on cech istotnych, lub też jego kondycja nie jest dobra.

Ocena dyskwalifikująca (dyskw) – przyznawana jest dla psa, który w sposób poważny odstępuje od wzorcowi rasy.

W klasie szczeniąt pies może otrzymać następujące oceny:

Wybitnie obiecujący – (wo)

Obiecujący – (o)

Mało obiecujący – (mo)

Tytuły wystawowe

Gdy nasz pies zostanie już szczęśliwie oceniony przez sędziego, może otrzymać kilka tytułów, których objaśnienia prezentujemy poniżej:

Najpiękniejsze Młodsze Szczenię – tytuł ten otrzymuje pies lub suka, które wygrało rasę w klasie Młodszych Szczeniąt i otrzymało ocenę Wybitnie Obiecującą.

Najpiękniejsze Szczenię (NSZwR / BOB Puppy) – tytuł ten otrzymuje pies lub suka, które wygrało rasę w klasie Szczeniąt i otrzymało ocenę Wybitnie Obiecującą. Uzyskuje ono prawo do wzięcia udziału w konkursie wyboru najpiękniejszego szczenięcia całej wystawy.

Zwycięzca Młodzieży (Zw.Mł /CAJC lub JCAC) – tytuł ten otrzymuje pies lub suka, które wygrało rasę w kategorii Młodzieży i otrzyma ocenę doskonałą.

Najlepszy Junior w Rasie (NJwR / BOB Junior) – tytuł ten otrzymuje pies lub suka, wybrany(a) przez porównanie najlepszego psa i najlepszej suki w kategorii młodzieży. BOB Junior uzyskuje prawo do wzięcia udziału w konkurencji wyboru najlepszego juniora całej wystawy tzw. BIS Junior.

Najlepsza Suka w Rasie / Najlepszy Pies w Rasie (NSwR / NPwR) – tytuł ten otrzymują odpowiednio Suki i Psy, porównywane ze sobą. Bierze się pod uwagę porównanie Suk/Psów z klasy pośredniej, otwartej, championów i użytkowej.

Zwycięzca Rasy (ZR / BOB) – tytuł przyznawany najpiękniejszemu psu danej rasy. Decyduje tu ostatnie porównanie trzech psów, które uzyskały pierwszą lokatę w kategoriach: Zwycięzca Młodzieży(obu płci), Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka.

Najlepszy Weteran w Rasie (NWwR) – tytuł ten otrzymuje najpiękniejszy Pies / Suka z klasy weteranów.

Młodzieżowy Zwycięzca Polski (Mł.Zw. Pl.) – tytuł ten otrzymuje pies/suka, który zwycięży w klasie młodzieży i uzyska ocenę doskonałą.

Młodzieżowy Zwycięzca Klubu (Mł.Zw.Kl) – tytuł ten otrzymuje pies/suka, który na wystawie klubowej zwycięży w klasie młodzieży i uzyska ocenę doskonałą.

Zwycięzca Polski (Zw Pl.) – tytuł ten otrzymuje najpiękniejszy pies/suka, który uzyskał(a) ocenę doskonałą. Wybierany jest przez porównanie ze sobą psa/suki z klas: pośredniej, otwartej, championów i użytkowej.

Tytuły dodatkowe

Dodatkowo sędzia może przyznać tytuły, które mogą otworzyć nam drzwi do uzyskania przez naszego psa tytułu Championa. Są to:

CWC / CAC – wniosek o przyznanie Certyfikatu na Krajowego Championa Wystawowego. Za granicą używa się skrótu CAC. Otrzymanie trzech wniosków CWC od trzech różnych sędziów, pod warunkiem, że między pierwszym a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy, jest podstawą do przyznania tytułu Championa.

CACIB – wniosek o przyznanie Międzynarodowego Championa FCI. Trzy takie wnioski są niezbędne do uzyskania tytułu Championa Międzynarodowego

res-CACIB – rezerwowy wniosek o przyznanie Międzynarodowego Championa FCI. Sędzia może, lecz nie musi przyznawać tego tytułu. Z reguły przyznaje go, gdy w danej kategorii są dwa psy, któ®e wybitnie mu się podobają. CACIB może być przyznany tylko raz na danej wystawie. Jeśli pies, który otrzymał CACIB nie wykorzysta go do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa, wtedy res-CACIB jest traktowany tak, jakby pies go otrzymujący otrzymał CACIB.

Tytuły finałowe

Jeśli nasz pies zwycięży w swojej rasie, otrzymuje on tytuł: “Zwycięzca Rasy” BOB (Best of Breed) – uprawnia on go do dalszej walki o tytuł “Zwycięzca Grupy” BOG (Best of Group), gdzie porównywany on będzie ze zwycięzcami innych ras w swojej grupie FCI. Jeśli i tu okaże się najlepszy, będzie mógł walczyć o tytuł „Zwycięzca Wystawy” BIS (Best in Show), gdzie będzie on porównywany ze zwycięzcami innych grup.

Podsumowanie

Udział psa w wystawach, ma zarówno wymiar praktyczny, jak i żyłkę rywalizacji i przygody. Wokół wystaw narosło wiele mitów, z którymi postaramy się zmierzyć w innych naszych artykułach odnoszących się do wystaw psów. Pamiętajmy jednak o najważniejszym. Wystawa psów to całkiem nowe przeżycie dla naszego pupila. Aby zniósł on je dobrze psychicznie i fizycznie, musimy go do tego odpowiednio przygotować. Jak przygotować naszego czworonoga do wystawy psów opiszemy również w kolejnych naszych artykułach. Bądźcie z nami na Psinosek.pl.

Autor: TP


Zapisz się do naszego newslettera.

  Udostępnij ten artykuł:


  Dodaj komentarz

  Shopping cart

  0
  image/svg+xml

  No products in the cart.

  Continue Shopping
  Newsletter Psinosek.pl

  Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na Psimnosku.