Dwa owczarki niemieckie biegnące obok siebie. Psinosek.pl
|

Jak obliczyć wiek psa?


Gdy patrzycie na Waszego dorastającego a potem coraz starszego psa, zapewne zastanawiacie się, ile miałby lat, gdyby był człowiekiem? Czy lata psie można w jakiś sposób przełożyć na ludzkie? W tym artykule postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie: jak obliczyć wiek psa?

Czy obliczanie wieku psa na wiek człowieka ma sens?

Zanim będziemy przeliczać te wszystkie lata psie na ludzkie, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy konwersja lat psich na wiek człowieka ma w ogóle sens? Obecnie człowiek żyje przeciętnie pomiędzy 70 a 80 lat. Psy żyją znacznie krócej. Ich długość życia wynosi między kilka a kilkanaście lat. Zarówno człowiek, jak i pies przechodzą różne stadia życia. Na początku mamy więc wiek szczenięcy i dziecięcy, następnie zarówno człowiek jak i pies przechodzą przez okres młodzieńczy, dojrzewania płciowego, dorosły a w końcu przez starość. Widzimy więc, że te okresy są podobne zarówno u człowieka jak i u psa. Na podstawie obserwacji, możemy mniej więcej zobaczyć w jakim wieku te okresy przechodzimy my – ludzie, a kiedy przechodzą je psy.

Powinniśmy więc przyjąć, że określenie wieku psa w porównaniu do wieku człowieka ma sens, zakładając oczywiście, że nie możemy ściśle dopasować go dla każdego psa. Inną długość życia będą miały samce a inną suki. Długość życia uwarunkowana jest również przez rasę i środowisko. Naukowcy od wielu lat próbują znaleźć złoty środek, który pozwoli przeliczyć nam lata psa na ludzkie. Sposobów obliczania było i jest kilka. Postaram się Wam je przybliżyć.

Rok życia psa to 7 lat ludzkich?

Metod na to, jak obliczyć wiek psa jest co najmniej kilka. Od lat 50 stosowano bardzo prosty przelicznik, który mówił, że aby przeliczyć wiek psa na ludzkie lata, każdy rok życia psa należy pomnożyć przez 7. Wydaje się, że stosunek 7:1 opierał się na statystyce, która mówiła, że człowiek żyje 70 lat a pies 10. Była to bardzo prosta metoda, bo obliczanie tego wieku wymagało tylko znajomości podstawowej tabliczki mnożenia. Do dzisiaj niektóre osoby przeliczają go właśnie w ten sposób. Jednak ludzka wiedza się rozwija, świat idzie do przodu i po pewnym czasie odkryto, że ten sposób przeliczania wieku psa na ludzkie lata ma wiele wad, które sprawiają, że posiada on zbyt małą dokładność. Fazy życia człowieka i psa w obliczonych tym sposobem latach, nie odpowiadały sobie. W zasadzie został on już dawno zarzucony i uważamy go za bezużyteczny.

Zapisz się na szkolenie w Szkole dla psów Psinosek w Zakopanem

Sposób obliczania wieku zależny od wielkości psa

Kolejny sposób, który próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie jak przeliczyć lata psa na ludzkie, uzależnia wynik przeliczenia od wielkości psa. Ma to sens, gdyż sami możecie zauważyć, że psy ras dużych, żyją krócej niż psy o niewielkiej wielkości. Jest to swojego rodzaju anomalia, która do dzisiaj nie została w wyczerpujący sposób wyjaśniona przez naukę, gdyż jak łatwo możecie spostrzec, zazwyczaj w przyrodzie wielkie zwierzęta żyją krócej niż te małe. Przykładowo słoń żyje około 70 lat, płetwal błękitny potrafi dożyć 90 lat, gdy tymczasem mała mysz przeżyje od 2 do 4 lat, a malutka pchła żyje zaledwie 3 tygodnie.

Naukowcy opracowali więc dokładniejszy sposób przeliczania wieku psa na ludzkie lata i uzależnili go następnie od wagi psa. Sposób ten również nie jest skomplikowany, choć bardziej złożony niż proste mnożenie przez 7.

Przeliczenie wieku średniej wielkości psa na ludzkie lata wykonuje się przy następujących założeniach:

  • 1 roku życia psa wynosi 15 lat ludzkich
  • 2 rok życia psa to 9 lat życia człowieka
  • Każdy kolejny rok życia psa wynosić będzie 5 lat ludzkich.

Różnice i odchylenia od tego schematu występują przy różnych wagach psa. Dokładne przeliczenie wieku psa na ludzkie lata tą metodą pokazuje poniższa tabela.

Tabela pokazuje jak obliczyć wiek psa na ludzkie lata. Pokazuje wiek psa w zalezności od wielkości psa. Psinosek.pl
Tabela przedstawia obliczony wiek psa zróżnicowany pod względem jego wielkości.
Źródło: Psinosek.pl

Wyznaczanie wieku psa oparte o badania genetyczne

W 2019 roku grupa amerykańskich naukowców przedstawiła nowy sposób przeliczania wieku psa na ludzkie lata. Oparła go na badaniach DNA psów średniej wielkości. Obserwacje zmiany aktywności DNA pozwoliła na wyznaczenie nowego wzoru, dzięki któremu możemy przeliczyć psie lata na ludzkie.

Jeśli jesteście ciekawi jak obliczyć wiek psa na ludzkie lata według nowej metodologii, przedstawiam Wam wzór.

Wiek w latach ludzkich jest równy 16 pomnożone przez logarytm naturalny z wieku psa plus 31.

Czyli:

Lata_ludzkie = 16 * ln(wiek_psa) + 31.

Możecie skorzystać z dowolnego kalkulatora logarytmów online, który znajdziecie w Internecie. Jeśli natomiast wolicie skorzystać z gotowego wykresu, znajdziecie go poniżej.

Wykres, który pokazuje jak obliczyć wiek psa. Wykorzystuje on najnowsze dane z badań genetycznych. Psinosek.pl
Wykres przedstawiający wiek psa w przeliczeniu na lata ludzkie obliczony według metody opartej o badania genetyczne.
Źródło: Psinosek.pl

Tak jak w poprzednim sposobie liczenia, musicie pamiętać, że obliczenie wieku psa tą metodą, dotyczy psów średniej wielkości. Jak możecie też zauważyć na wykresie, nie da się określić dokładnego wieku psa tą metodą w pierwszych miesiącach życia. Licząc według podanego wzoru wyjdą Wam wartości ujemne. Jednak nie oznacza to, że wzór jest niewłaściwy. Po prostu nie należy próbować określać wieku psa w tak młodym wieku, gdyż nie jesteśmy w stanie przeliczyć go na wiek człowieka z tak dużą dokładnością w pierwszym roku życia.

Stawianie kawy na rzecz psów w schroniskach

Podsumowanie

Wiecie już jak obliczyć wiek psa i przeliczyć go na ludzkie lata. To wyznaczanie wieku psa traktujcie jednak tylko jako ciekawostkę i weźcie pod uwagę, że nawet ludzie w tym samym wieku mają inaczej ustawione zegary biologiczne i czasem jeden czterdziestolatek będzie wydawał się być o 20 lat młodszy a organizm drugiego będzie biologicznie dużo starszy. Wpływ na rzeczywisty biologiczny zegar organizmu zarówno psów jak i człowieka ma jeszcze wiele innych czynników, których naukowcy nie wzięli pod uwagę. Są to między innymi czynniki środowiskowe czy właśnie indywidualny zegar biologiczny danego psa. Wy jako opiekunowie Waszych kudłatych kumpli również macie duży wpływ na kondycję Waszych psów. Życzę Wam, wielu lat wspólnych radości i przygód.

Podobne wpisy