ikona o nas biała
ikona oferta biała
ikona regulamin biała
ikona cennik biała
ikona kontakt biała
ikona zapisz się biała

Formularz zgłoszeniowy na spacer socjalizacyjny w Zakopanem

Jeśli tak, to proszę o opisanie w poniższym polu. W przeciwnym razie proszę o jego pominięcie.
Proszę o przeczytanie Regulaminu spacerów socjalizacyjnych, który znajduje się pod niniejszym formularzem. Po przeczytaniu, proszę o jego akceptację.

Płatność za spacer socjalizacyjny

Opłatę za wybrany termin w wysokości 50 zł należy uiścić na konto bankowe Santander 97109025900000000146946558

W tytule należy wpisać imię swoje oraz swojego psa, a także datę spaceru np. Marta i Burek 24.05.2024. Uiszczenie opłaty oraz wysłanie ankiety jest gwarancją miejsca.

Regulamin Spacerów

 1. Szkoła dla psów „Psinosek” (zwana dalej Szkołą) zobowiązuje się do rzetelnego przeprowadzenia spotkań/spacerów socjalizacyjnych nazywanych dalej Spotkaniami.
 2. Opiekun psa (zwany dalej Uczestnikiem) zobowiązuje się do przekazania Szkole rzetelnych i prawdziwych informacji dot. psa, w tym niezatajanie oraz udzielanie wszelkich informacji mogących wpływać na bezpieczeństwo wszystkich stron (ludzi i psów) biorących udział w Spotkaniach oraz osób i zwierząt postronnych. Pies powinien posiadać aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 3. Zajęcia odbywają się na terenie ogólnodostępnym i nieogrodzonym. W związku z tym Szkoła nie gwarantuje, że jest on wolny od czynników chorobotwórczych ani obecności innych psów. Uczestnik decyduje się na udział w Spotkaniach na własną odpowiedzialność i rezygnuje z wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w razie zachorowania lub śmierci psa w wyniku kontaktu z czynnikami chorobotwórczymi i/lub zwierzętami, w tym psami, niebędącymi uczestnikami Spotkania.
 4. Warunkiem przeprowadzenia Spotkania jest obecność minimum trzech Uczestników. W przypadku nie zebrania się minimalnej ilości Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spaceru. W takiej sytuacji Osobom, które uiściły opłatę za spotkanie, przysługuje zwrot środków lub wybór innego terminu.
 5. Podczas Spotkania zwanego Spacerem Socjalizacyjnym nie są udzielane porady behawioralne. W celu ich uzyskania należy umówić się na indywidualną konsultację behawioralną.
 6. Podczas Spotkań, Uczestnik stosuje się ściśle do zaleceń trenera, w tym dotyczących zasad bezpieczeństwa i noszenia przez psa kagańca (jeśli zachodzi taka potrzeba). Uczestnik asekuruje swojego psa na smyczy/lince.
 7. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie i swojego psa, oraz zobowiązuje się do pokrycia związanych z nimi kosztów.
 8. Każdy Uczestnik sprząta po swoim psie.
 9. Spotkania przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Jako Opiekun psa może brać w nich udział osoba niepełnoletnia, ale wyłącznie po uzgodnieniu tego faktu ze Szkołą przez Opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej jeszcze przed rozpoczęciem Spotkań. Osoba niepełnoletnia podczas obecności na Spotkaniach pozostaje pod wyłączną opieką swojego Opiekuna prawnego, który ponosi za nią odpowiedzialność.
 10. W przypadku chęci rezygnacji lub zmiany ustalonego terminu Spotkania, warunkiem zwrotu wpłaty lub bezkosztowej zmiany tego terminu jest przesłanie informacji o chęci rezygnacji/zmiany terminu mailowo, smsem lub telefonicznie najpóźniej na 24 godziny przed ustalonym terminem Spotkania. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaty w przypadku rezygnacji lub chęci zmiany terminu po tym czasie (w okresie krótszym niż 24 godziny przed Spotkaniem).
 11. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaty dotyczącej Spotkania, na którym nie był on obecny z przyczyn niezależnych od Szkoły, jeśli nie uprzedził on Szkoły o swojej nieobecności najpóźniej na 24 godziny przed terminem tego Spotkania.
 12. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Spotkania, oraz zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Uczestników. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze Spotkania i do zwrotu całości wpłaty.
 13. W przypadku odwołania przez Szkołę Spotkania (ze względu na warunki pogodowe lub z winy trenera), Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia go w najbliższym, dogodnym dla wszystkich Uczestników terminie lub zwrotu całości wpłaty (jeśli taka będzie decyzja Uczestnika).
 14. Uczestnik, który naruszył warunki niniejszego Regulaminu, zostanie poproszony o opuszczenie Spotkania bez zwrotu wpłaty lub jej części.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz nagrań podczas Spotkania, a także późniejszego publikowania materiałów w kanałach social media Szkoły dla psów „Psinosek”.
 16. Nadesłanie zgłoszenia na Spotkanie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Obserwuj nas w mediach społecznościowych