Terapeutyczna moc psa

Terapeutyczna moc psa

Terapia, w tym również szeroko pojęta interakcja z udziałem zwierząt jest nierozerwalnie związana z historią ludzkości, ponieważ udomowione dziś zwierzęta (szczególnie konie i psy) brały czynny udział w naszej ewolucji. Historia tzw. współczesnej animaloterapii sięga lat 30-tych ubiegłego wieku. Zauważono wówczas, że strach zwierzęcia poprzez proces identyfikacji może przenieść się na człowieka. W ramach animaloterapii,…